บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คอมพิวเตอร์ Computer

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คอมพิวเตอร์ Computer

      กดฟังเสียงที่นี่ Computer

 

A: Do you have your own computer?
คุณมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองหรือไม่

B: Yes, I owned a personal laptop when I was in university.
ใช่ ฉันเป็นเจ้าของแล็ปท็อปตอนที่ฉันยังอยู่ในมหาวิทยาลัย

 

A: How often do you use the computer?
คุณใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหน

B: Almost every day. I can’t work without a computer.
เกือบทุกวัน ฉันทำงานไม่ได้หากไม่มีคอมพิวเตอร์

 

A: Have you ever joined any computer class?
คุณเคยเข้าร่วมชั้นเรียนคอมพิวเตอร์บ้างไหม

B: Yes, years ago. I learned about Microsoft Word and Excel.
ใช่เมื่อหลายปีก่อน ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word และ Excel

 

A: What do you use the computer for?
คุณใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้าง

B: You know, I’m an accountant, so managing business records would be much easier for me using a computer.
คุณรู้ไหม ฉันเป็นนักบัญชี ดังนั้นการจัดการบันทึกทางธุรกิจจะง่ายกว่ามากสำหรับฉันโดยใช้คอมพิวเตอร์

 

A: What are some advantages of using the computer?
ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

B: With a computer connected to the Internet, we can shop, pay bills or do bank transactions online. Listening to music, watching movies are even more convenient.
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราสามารถซื้อสินค้า ชำระค่าใช้จ่าย หรือทำธุรกรรมทางธนาคารออนไลน์ได้ ฟังเพลง ดูหนัง ก็ยิ่งสะดวก

A: Do you use other high-tech devices besides computers?
คุณใช้อุปกรณ์ไฮเทคอื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์หรือไม่?

B: Yes, apart from a computer, I also use a smartphone.
ใช่ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ฉันยังใช้สมาร์ทโฟนด้วย

 

A: Should children learn how to use the computer?
เด็กควรเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่?

B: Yes, I think so. Children should be given chances to approach the computer but under the control of their parents.
ใช่ ฉันคิดอย่างนั้น เด็กควรได้รับโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครอง

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/