บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การแข่งขัน Competition

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การแข่งขัน Competition

      กดฟังเสียงที่นี่ Competition Contest

 

A: What is the most impressive competition you’ve entered?
การแข่งขันที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณเข้าร่วมคืออะไร

B: I took part in an eloquence competition, organized by my university last year.
ฉันเข้าร่วมการแข่งขันการพูด ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยของฉันเมื่อปีที่แล้ว

 

A: What was it about?
มันเกี่ยวกับอะไร

B: The competition was to find out the best public speaker in the university.
การแข่งขันเพื่อหาผู้พูดในที่สาธารณะที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัย

 

A: Were there many participants in the competition?
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากไหม

B: Yes, there were around 500 participants totally.
ใช่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คนทั้งหมด

 

A: What prize did you get?
ได้รางวัลอะไรมาบ้าง

B: Well, I didn’t get a very high prize, but it didn’t matter, I was still happy with the result.
ฉันไม่ได้รางวัลอันดับสูง แต่ไม่เป็นไร ฉันยังพอใจกับผลที่ได้

 

A: What could you learn from the competition?
คุณได้เรียนรู้อะไรจากการแข่งขัน

B: I learned the way to develop ideas for a speech beside some body language tips in public speaking.
ฉันได้เรียนรู้วิธีพัฒนาแนวคิดในการพูดควบคู่ไปกับเคล็ดลับภาษากายในการพูดในที่สาธารณะ

 

A: Did you have to prepare a lot for the competition?
คุณต้องเตรียมตัวเยอะมากสำหรับการแข่งขันใช่ไหม

B: Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot.
ใช่ ฉันอ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการพูด รวมทั้งซ้อมหนักมาก

 

A: How did you know about the competition?
คุณรู้เกี่ยวกับการแข่งขันได้อย่างไร

B: The competition was informed in the school poster.
โปสเตอร์แจ้งการแข่งขันในโรงเรียน

 

A: Did you do your best then?
คุณทำดีที่สุดแล้วใช่ไหม

B: Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more.
ใช่ ฉันคิดอย่างนั้น หลังการแข่งขัน ฉันรู้ว่าผมต้องพยายามมากกว่านี้

 

A: Is the competition useful, in your opinion?
การแข่งขันมีประโยชน์ไหม ในความคิดของคุณ

B: Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life.
แน่นอน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และความมั่นใจในชีวิตมากขึ้น

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/