บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ธุรกิจ Business

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ธุรกิจ Business

      กดฟังเสียงที่นี่ Business

 

A: Are you studying or working?
คุณกำลังเรียนหรือทำงานอยู่

B: I left school 3 years ago. I’m working now.
ฉันออกจากโรงเรียนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้ฉันกำลังทำงาน.

 

A: Are you self – employed or working for a company?
คุณทำงานตัวเองหรือทำงานให้กับบริษัท

B: I’m self-employed. I used to work for a company 2 years ago.
ฉันทำงานอิสระ ฉันเคยทำงานบริษัทเมื่อ2ปีที่แล้ว

 

A: Are you running any business?
คุณกำลังทำธุรกิจอะไรอยู่หรือเปล่า

B: Yes, I’m running a small business.
ใช่ ฉันทำธุรกิจเล็กๆ

 

A: What does your business sell?
ธุรกิจของคุณขายอะไร

B: I make and sell handmade cosmetics.
ฉันทำและขายเครื่องสำอางทำมือ

 

A: Do you have any difficulty running that business?
คุณมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือไม่

B: Yes, I had some difficulties attracting customers at first, but everything is getting better now.
ใช่ ฉันมีปัญหาในการดึงดูดลูกค้าในตอนแรก แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น

 

A: Is that an online or offline business?
นั่นคือธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์

B: I sell products online. It’s easier selling online than offline because I can take full advantage of my social network.
ฉันขายสินค้าออนไลน์ ขายออนไลน์ง่ายกว่าออฟไลน์เพราะฉันสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโซเชียลของฉันได้อย่างเต็มที่

 

A: When did you start the business?
คุณเริ่มธุรกิจเมื่อไหร่

B: I started running my own business 2 years ago.
ฉันเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

 

A: What are some advantages of running your own business?
อะไรคือข้อดีของการดำเนินธุรกิจของคุณเอง

B: I can take some days off whenever I feel tired, and I can make much more money compared to working for a company.
ฉันสามารถหยุดงานได้บางวันเมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกเหนื่อย และฉันสามารถหาเงินได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานในบริษัท

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/