บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง หนังสือ Book

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง หนังสือ Book

      กดฟังเสียงที่นี่ สนทนาbook

A:How often do you read books?
คุณอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหน

B:I read books almost every night before I go to bed.
ฉันอ่านหนังสือเกือบทุกคืนก่อนนอน

 

A:What’s your favorite type of book?
หนังสือเล่มโปรดของคุณคืออะไร

B:I love reading about different cultures.
ฉันชอบอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 

A:What can you learn from books?
คุณเรียนรู้อะไรจากหนังสือบ้าง

B:Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.
หนังสือสามารถเปิดความรู้ของฉันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นับพันทั่วโลก และหนังสือก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันด้วย

 

A:Where do you read books?
คุณอ่านหนังสือที่ไหน

B:I read books at home, sometimes in the library.
ฉันอ่านหนังสือที่บ้าน บางครั้งในห้องสมุด

 

A:What’s the most interesting book you have ever read?
หนังสือที่น่าสนใจที่สุดที่คุณเคยอ่านคืออะไร

B:I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999.
ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเนปาล หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประเทศเนปาล จัดพิมพ์ในปี 2542

 

A:How long does it take you to finish a book?
คุณใช้เวลาอ่านหนังสือนานแค่ไหน

B:Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book.
ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของหนังสือ แต่โดยปกติฉันจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กว่าจะอ่านหนังสือ 300 หน้าเสร็จ

 

A:Do you usually bring books with you when you travel?
คุณมักจะนำหนังสือติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางหรือป่าว

B:Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time.
ใช่ฉันทำ เมื่อฉันอยู่ที่สนามบินหรือสถานีขนส่ง ฉันอ่านหนังสือเพื่อฆ่าเวลา

 

A:Is there any bookstore or library in your area?
มีร้านหนังสือหรือห้องสมุดใกล้แถวคุณอยู่หรือเปล่า

B:Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.
น่าเสียดายที่ไม่มีอยู่ใกล้บ้านของฉัน ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป 3 กิโลเมตร

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/