บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ห้องนอน Bedroom

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ห้องนอน Bedroom

      กดฟังเสียงที่นี่ Bedroom

A: How many rooms are there in your house?
บ้านของคุณมีกี่ห้อง

B: There are 6 rooms: a living room, 2 bedrooms, a bathroom and a kitchen.
มี 6 ห้อง: ห้องนั่งเล่น, 2 ห้องนอน, ห้องน้ำและห้องครัว

 

A: Which floor is your bedroom on?
ห้องนอนของคุณอยู่ชั้นไหน

B: My bedroom is on the first floor of a three-storey house.
ห้องนอนของฉันอยู่บนชั้นที่หนึ่งในบ้านสามชั้น

 

A: Is it big or small?
ห้องใหญ่หรือเล็ก

B: It’s not very spacious, just enough to put necessary furniture in.
มันไม่ได้กว้างขวางมาก แค่พอใส่เฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นเข้าไป

 

A: What color is your bedroom painted?
ห้องนอนของคุณสีอะไร

B: It’s painted pink, my favorite color.
มันเป็นสีชมพู สีโปรดของฉัน

 

A: Do you love your room? Why?
คุณชอบห้องของคุณไหม ทำไมล่ะ

B: I love it very much because it is my private space whenever I go home.
ฉันชอบมันมากเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันทุกครั้งที่ฉันกลับบ้าน

 

A: What furniture does your bedroom contain?
ห้องนอนของคุณมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้าง

B: It contains a bed, a desk, and a clothing closet.
มีเตียง โต๊ะทำงาน และตู้เสื้อผ้า

 

A: What do you do in it?
คุณทำอะไรในนั้น

B: Well, I spend most of my free time there reading books and sleeping.
ฉันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและนอน

 

A: How much time do you spend in your room?
คุณใช้เวลาอยู่ในห้องของคุณนานแค่ไหน

B: About 10 hours a day, especially in the evening.
ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะในตอนเย็น

 

A: Do you share your room with anyone else?
คุณแชร์ห้องของคุณกับคนอื่นหรือไม่

B: No, everyone in my family has their own room, so I stay there alone.
ไม่ ทุกคนในครอบครัวของฉันมีห้องของตัวเอง ดังนั้นฉันจึงอยู่คนเดียว

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/