บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สถาปัตยกรรม / อาคาร Architecture / Building

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สถาปัตยกรรม / อาคาร Architecture / Building

      กดฟังเสียงที่นี่ Architect Building

 

A: What is the most impressive building you’ve visited?
ตึกอาคารที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณเคยเยี่ยมชมคืออะไร

B: It’s the Petronas Twin Tower in Malaysia.
มันคือตึกแฝดปิโตรนาสในมาเลเซีย

 

A: Where is it located?
มันตั้งอยู่ที่ไหน

B: It’s located in the capital of Malaysia, Kuala Lumpur.
ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของมาเลเซีย, กัวลาลัมเปอร์.

 

A: How tall is it?
มันสูงเท่าไหร่

B: They were the tallest buildings in the world from 1998 to 2004. It reaches the height of 451.9 meters.
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2547 โดยมีความสูง 451.9 เมตร

 

A: Who was the architect?
ใครเป็นสถาปนิกออกแบบ

B: César Pelli, an Argentine American architect.
César Pelli สถาปนิกชาวอาร์เจนตินา

 

A: Is it well-known all over the world?
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหรือไม่

B: Sure. Tourists can’t miss it when visiting Malaysia.
แน่นอน นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนมาเลเซีย

 

A: Do you have to purchase a ticket in order to visit the tower?
คุณต้องซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมตึกหรือเปล่า

B: Yes, I do. It’s sold online.
ใช่ฉันซื้อ มันมีขายออนไลน์

A: When did you see it?
คุณไปดูเมื่อไหร่

B: I saw it 2 years ago.
ฉันไปดูเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

 

A: Will you come back there again?
คุณจะกลับมาที่นั่นอีกไหม

B: Of course. I’m looking forward to seeing again someday.
แน่นอน ฉันรอคอยที่จะได้เห็นอีกครั้งสักวันหนึ่ง

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/