บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ Animals

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ Animals

      กดฟังเสียงที่นี่ Animals

 

A: Are you an animal lover?
คุณเป็นคนรักสัตว์หรือไม่

B: Yes, I am. I love animals.
ใช่ ฉันรักสัตว์

 

A: Are you raising any pets?
คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า

B: Yes, I have a pitbull puppy at home.
ใช่ ฉันมีลูกสุนัขพิทบูลที่บ้าน

 

A: What is it like?
มันเป็นอย่างไรบ้าง

B: My puppy is friendly, highly intelligent and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home.
ลูกสุนัขของฉันเป็นมิตร ฉลาดมาก และมีมารยาทดี เขามักจะโบกหางและเลียมือของฉันเพื่อต้อนรับฉันกลับบ้าน

 

A: What does it look like?
มันมีลักษณะอย่างไร

B: He’s a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest and brown hair.
เขาเป็นลูกสุนัขขนาดกลางที่มีคอแข็งแรง อกกว้างและขนสีน้ำตาล

 

A: What are its habits?
นิสัยของมันเป็นยังไงบ้าง

B: My Pitbull puppy loves doing exercise every day. When he plays, he plays to win.
ลูกสุนัขพิทบูลของฉันชอบออกกำลังกายทุกวัน เมื่อมันเล่น มันเล่นเพื่อชัยชนะ

 

A: What do you usually do with it?
คุณมักจะทำอะไรกับมัน

B: We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls.
เรามักจะเล่นเทนนิสด้วยกัน ลูกสุนัขของฉันช่วยฉันหยิบลูกเทนนิส

 

A: What does it like to eat?
มันกินอะไร

B: He loves beef, chicken and some dairy products.
มันชอบเนื้อวัว ไก่ และผลิตภัณฑ์จากนม

 

A: What do you learn from it?
คุณเรียนรู้อะไรจากมัน

B: He teaches me loyalty. An adult pitbull may make me feel safe.
เขาสอนให้ฉันรู้ถึงความภักดี ลูกพิทบูลโตเต็มวัยอาจทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย

 

A: Why do people keep pets?
ทำไมคนถึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

B: They consider pets as their loyal companions which make their life better.
พวกเขาถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

 

A: Are pets well looked after in your country?
สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลอย่างดีในประเทศของคุณหรือไม่

B: Yes. People in my country love pets.
ใช่ ผู้คนในประเทศของฉันชอบสัตว์เลี้ยง

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/