บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง อุบัติเหตุ Accident

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง อุบัติเหตุ Accident

 

      กดฟังเสียงที่นี่ Accident

 

A: Have you ever been in any traffic accident?
คุณเคยประสบอุบัติเหตุทางทางรถยนต์หรือเปล่า

B: Yes, three years ago.
ใช่เมื่อสามปีที่แล้ว

 

A: What happened?
เกิดอะไรขึ้น

B: I was hit by a car while crossing the road.
ฉันถูกรถชนตอนข้ามถนน

 

A: How did you feel then?
ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง

B: I felt really terrible because of my injuries.
ฉันรู้สึกแย่มากเพราะอาการบาดเจ็บของฉัน

 

A: Who was involved in the accident?
ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

B: The car driver, his family (inside the car), and me.
คนขับรถ ครอบครัวของเขา (ในรถ) และฉัน

 

A: Did the insurance company pay for repair service?
บริษัทประกันภัยจ่ายค่าบริการซ่อมหรือไม่

B: I was walking so I did not require any car repair services.
ฉันกำลังเดินอยู่ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการบริการซ่อมรถใดๆ

 

A: Did you need a lawyer?
คุณต้องการทนายความหรือเปล่า

B: I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer.
ฉันเจ็บหลังส่วนล่างนิดหน่อย เลยไม่ได้เรียกทนาย

 

A: Did you report the issue to the police?
คุณแจ้งความกับตำรวจหรือไม่

B: No, we didn’t want to get the police involved.
ไม่ เราไม่ได้ต้องการให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

A: Were you sent to the hospital after the accident?
คุณถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุใชมั้ย

B: No, the injury wasn’t really serious.
ไม่ อาการบาดเจ็บไม่ได้ร้ายแรงมาก

 

A: Do you have a driving license?
คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า

B: Yes, I do. I always keep it in my purse.
ใช่ฉันมี ฉันมักจะเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน

 

A: Why should people obey traffic regulations?
ทำไมผู้คนจึงควรปฏิบัติตามกฎจราจร

B: To protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights and stay in the appropriate vehicle/pedestrian lanes.
เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น วิธีที่ดีที่สุดคือการสวมหมวกนิรภัย รอสัญญาณไฟจราจร และอยู่ในช่องทางยานพาหนะ/ทางเท้า

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/