บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง งานแต่ง A wedding

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง งานแต่ง A wedding

      กดฟังเสียงที่นี่ A Wedding

 

A: Have you ever attended someone’s wedding? Who was he/she?
คุณเคยไปงานแต่งงานของใครซักคนไหม? เขา / เธอเป็นใคร

B: Yes, a lot, but the most memorable one is my best friends.
ใช่ เยอะมาก แต่คนที่น่าจดจำที่สุดคือเพื่อนสนิทของฉัน

 

A: Who went with you?
ใครไปกับคุณ

B: I went with one of my classmates.
ฉันไปกับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง

 

A: Where was the wedding organized?
งานแต่งงานจัดขึ้นที่ไหน

B: It was held in a restaurant downtown.
จัดขึ้นที่ร้านอาหารใจกลางเมือง

 

A: What did people do in the wedding?
ผู้คนทำอะไรในงานแต่งงานบ้าง

B: They enjoyed wedding feast, sang and danced together after giving the couple best wishes of an ever-lasting happiness.
พวกเขาสนุกกับงานแต่งงาน ร้องเพลงและเต้นรำด้วยกันหลังจากอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไป

 

A: What did the bride and groom wear?
เจ้าสาวและเจ้าบ่าวสวมชุดอะไร

B: The bride wore a white wedding gown while the groom wore a black suit and tie.
เจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสีขาว ในขณะที่เจ้าบ่าวสวมสูทสีดำและเนคไท

 

A: What was the most interesting ritual in the wedding?
อะไรคือพิธีกรรมที่น่าสนใจที่สุดในงานแต่งงาน

B: Exchanging rings is the ritual I’m quite interested in.
การแลกเปลี่ยนแหวนเป็นพิธีกรรมที่ฉันค่อนข้างสนใจ

 

A: Are weddings a special event of one’s life in your country?
งานแต่งงานเป็นงานพิเศษในชีวิตของคนในประเทศของคุณหรือไม่

B: Yes, along with birthdays.
ใช่ สำคัญพอๆกับวันเกิด

 

A: Do people in your country get married early?
คนในประเทศของคุณแต่งงานเร็วหรือไม่

B: Not really. The average age to get married for women is 27 and for men is 29.
ไม่เลย อายุเฉลี่ยในการแต่งงานสำหรับผู้หญิงคือ 27 ปี และสำหรับผู้ชายคือ 29 ปี

 

A: What is the ideal age to get married in your opinion?
ในความคิดของคุณ อายุเท่าไหร่ที่จะเหมาะแต่งงาน

B: Well. 27 would be my ideal age. Women are most charming and mature at that age, I guess.
ก็ 27 น่าจะเป็นอายุในอุดมคติของฉัน ผู้หญิงมีเสน่ห์และเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในวัยนั้น ฉันว่านะ

 

A: How has wedding changed recently?
เร็ว ๆ นี้การแต่งงานเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

B: The most noticeable change is the reduce of rituals in a wedding. There used to be more steps in weddings years ago than there are now.
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการลดพิธีกรรมในงานแต่งงาน เมื่อหลายปีก่อนมีขั้นตอนในงานแต่งงานมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/