กดฟังเสียงที่นี่ A teacher

“กดฟังเสียงที่นี่ A teacher”