บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ครู A teacher

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ครู A teacher

      กดฟังเสียงที่นี่ A teacher

 

A:Who is your favorite teacher?
ครูที่คุณชอบคือใคร

B:I like Mr. Tom the most, he is my English teacher.
ฉันชอบครูทอมมากที่สุด เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของฉัน

 

A:Is he a foreign teacher?
เขาเป็นครูต่างชาติใช่มั้ย

B:Yes, he’s from the US.
ใช่ เขามาจากอเมริกา

 

A:What do you like about his lessons?
คุณชอบอะไรเกี่ยวกับการสอนของเขา

B:I have fallen in love with his American accent and he always shows us something new about the world outside of textbooks.
ฉันตกหลุมรักสำเนียงอเมริกันของเขา และเขามักจะแสดงให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกภายนอกในหนังสือเรียน

 

A:What’s he like?
เขาเป็นยังไงบ้าง

B:He’s not only knowledgeable but also very friendly. He always treats us like friends, not students.
เขาไม่เพียงแต่มีความรู้แต่ยังเป็นมิตรมากด้วย เขาปฏิบัติกับเราเหมือนเพื่อนไม่ใช่นักเรียน

 

A:What does he usually wear when coming to class?
ปกติเขาใส่ชุดอะไรเมื่อมาโรงเรียน

B:He usually wears a gray suit when he comes to class.
เขามักจะสวมสูทสีเทาเมื่อมาโรงเรียน

 

A:Do you love his subject?
คุณชอบวิชาของเขาไหม

B:Yes, I enjoy English a lot.
ใช่ ฉันชอบภาษาอังกฤษมาก

 

A:Do students in your class like him?
นักเรียนในชั้นเรียนของคุณชอบเขาไหม

B:Yes, all of us admire him.
ใช่ พวกเราทุกคนชื่นชมเขา

 

A:Do you want to be a teacher like him?
คุณต้องการที่จะเป็นครูเหมือนเขามั้ย

B:No, although I like him, my dream is not to become a teacher. I would like to be a chef.
ไม่ แม้ว่าฉันจะชอบเขา แต่ความฝันของฉันไม่ใช่การเป็นครู ฉันอยากเป็นเชฟ

 

A:Have you ever been punished by him?
คุณเคยถูกเขาลงโทษมั้ย

B:No, he rarely punishes anyone.
ไม่ เขาไม่ค่อยลงโทษใคร

 

A:Do you want to see him again?
คุณอยากเจอเขาอีกไหม

B:Of course, he’s a great mentor.
แน่นอน เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดี

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/