บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง โรงเรียน A School

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง โรงเรียน A School

      กดฟังเสียงที่นี่ A School

 

A: What school did you go to?
คุณไปโรงเรียนอะไร

B: I went to Millennium high school, founded in 1999.
ฉันไปโรงเรียนมัธยม Millennium ก่อตั้งขึ้นในปี 1999

 

A: Where is the school located?
โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน

B: It’s located in New York City, United States.
ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

A: Do you like the architecture of the school?
คุณชอบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนไหม

B: Yes, I do. The architecture is not really impressive, but I like it that the building’s architects left plenty of space for lounging.
ใช่ฉันชอบ สถาปัตยกรรมไม่น่าประทับใจนัก แต่ฉันชอบที่สถาปนิกของอาคารเหลือพื้นที่สำหรับพักผ่อนมากมาย

 

A: What are the teachers like?
ครูเป็นอย่างไรบ้าง

B: Most of the teachers there are helpful and friendly. I especially like Mr. Mike, my Physics teacher.
ครูส่วนใหญ่ที่นั่นคอยช่วยเหลือและเป็นมิตร ฉันชอบครูไมค์ ครูสอนฟิสิกส์ของฉันเป็นพิเศษ

 

A: How long have you spent there?
คุณอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน

B: I have spent 3 years of upper secondary school there.
ฉันใช้เวลา 3 ปีในโรงเรียนมัธยมปลายที่นั่น

 

A: Is that a single-sex school?
นั่นคือโรงเรียนชายหรือหญิงล้วนใช่ไหม

B: No, it isn’t. This is a unisex school.
ไม่ มันไม่ใช่ นี่คือโรงเรียนเรียนรวม

 

A: Do you like the school uniform?
คุณชอบชุดนักเรียนไหม

B: We don’t wear uniforms at school, actually.
เราไม่ใส่เครื่องแบบที่โรงเรียน

 

A: Why do you enjoy the time there?
ทำไมคุณถึงชอบเวลาอยู่ที่นั่น

B: Although I had to deal with quite a heavy workload, I enjoy the relaxing atmosphere when hanging out with friends in the cafeteria there.
แม้ว่าฉันต้องรับมือกับงานที่ค่อนข้างหนัก แต่ฉันก็สนุกกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ในโรงอาหารที่นั่น

 

A: What important lesson did you learn from school?
บทเรียนสำคัญอะไรที่คุณได้เรียนรู้จากโรงเรียน

B: I learned how to work in a group in which there are many friends coming from different cultures. That’s the lesson of cooperation.
ฉันเรียนรู้การทำงานในกลุ่มที่มีเพื่อนมากมายที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นั่นคือบทเรียนของความร่วมมือ

 

A: Will you recommend that school to others?
คุณจะแนะนำโรงเรียนนั้นให้กับผู้อื่นหรือไม่

B: Yes, of course. I’m proud to recommend Millennium High School to anyone who is searching for a good place to learn.
ใช่ แน่นอน ฉันภูมิใจที่จะแนะนำ Millennium High School ให้กับทุกคนที่กำลังมองหาสถานที่เรียนที่ดี

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/