บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วงดนตรี A Music Band

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วงดนตรี A Music Band

      กดฟังเสียงที่นี่ A Music Band

 

A: What’s your favorite music band?
วงดนตรีที่คุณชอบคือวงไหน

B: I’m a big fan of One Direction. There are 5 singers in the band.
ฉันเป็นแฟนตัวยงของ One Direction มีนักร้อง 5 คนในวง

 

A: Is it famous around the world?
มีชื่อเสียงไปทั่วโลกหรือไม่

B: Yes, it is. The band is well known around the world. Almost all teenagers love them.
ใช่ วงนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก วัยรุ่นเกือบทั้งหมดรักพวกเขา

 

A: What’s their taste of music?
เพลงของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง

B: They sing Pop music. Their most famous song may be “What Makes You Beautiful’’.
พวกเขาร้องเพลงป๊อป เพลงที่โด่งดังที่สุดของพวกเขาคือเพลง “What Makes You Beautiful”

 

A: Are they good at dancing?
พวกเขาเต้นเก่งไหม

B: Yes, I think so. I fall in love with their every step.
ใช่ ฉันคิดอย่างนั้น ฉันตกหลุมรักทุกย่างก้าวของพวกเขา

 

A: Have you ever seen them in real life?
คุณเคยเห็นพวกเขาในชีวิตจริงหรือไม่

B: Nope, I just watch them on media. I wish I will see them one day.
ไม่ ฉันแค่ดูพวกเขาในสื่อ ฉันหวังว่าฉันจะเห็นพวกเขาในวันหนึ่ง

 

A: How often do you come to their show?
คุณมาแสดงของพวกเขาบ่อยแค่ไหน

B: I watch videos almost every day. Listening to their songs helps me chill out.
ฉันดูวิดีโอเกือบทุกวัน การฟังเพลงของพวกเขาช่วยให้ฉันรู้สึกผ่อนคลาย

 

A: Can you sing their songs?
คุณร้องเพลงของพวกเขาได้ไหม

B: Yes, but only one song. I just keep singing it over and over again every day.
ใช่ แต่มีเพียงเพลงเดียวเท่านั้น ฉันเอาแต่ร้องมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน

 

A: Do your friends like them?
เพื่อนของคุณชอบพวกเขาไหม

B: Of course. We usually watch their performances and discuss it together.
แน่นอน เรามักจะดูการแสดงของพวกเขาและพูดคุยกัน

 

A: Do they have anti-fans?
พวกเขามีแอนตี้แฟนไหม

B: Yes, every famous singer has anti-fans.
ใช่ นักร้องดังทุกคนต่างก็มีแอนตี้แฟน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/