บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง จดหมาย A Letter

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง จดหมาย A Letter

      กดฟังเสียงที่นี่ A Letter

 

A: Who wrote the letter to you?
ใครเป็นคนเขียนจดหมายถึงคุณ

B: My dad wrote the letter to me when he was on a business trip.
พ่อของฉันเขียนจดหมายถึงฉันตอนที่เขาเดินทางไปทำธุรกิจ

 

A: Did you keep the letter?
คุณเก็บจดหมายไว้หรือเปล่า

B: Yes, I put it in a folder. Whenever I’m down, reading his letter would be a good way to cheer me up.
ใช่ ฉันใส่ไว้ในกล่อง เมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกแย่ การอ่านจดหมายของพ่อจะเป็นวิธีที่ดีในการให้กำลังใจฉัน

 

A: What was the letter about?
จดหมายเกี่ยวกับอะไร

B: He told me about his new workplace and how things were there.
เขาบอกฉันเกี่ยวกับที่ทำงานใหม่ของเขาและสิ่งต่างๆ ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง

 

A: How did you feel about the letter?
คุณรู้สึกอย่างไรกับจดหมายฉบับนี้

B: I was glad to know that he was fine in another city.
ฉันดีใจที่รู้ว่าเขาสบายดีในเมืองอื่น

 

A: Do you have a letter collection?
คุณได้สะสมจดหมายหรือเปล่า

B: Yes. I collect all the letters from family and friends. It’s one of my hobbies.
ใช่. ฉันรวบรวมจดหมายทั้งหมดจากครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของฉัน

 

A: Do you like writing letters or emails?
คุณชอบเขียนจดหมายหรืออีเมลไหม

B: I prefer writing paper letters.
ฉันชอบเขียนจดหมายกระดาษ

 

A: Do people in your country usually write letters?
คนในประเทศของคุณมักจะเขียนจดหมายกันมั้ย

B: Years ago they did. Now people prefer emails.
ปีที่แล้วพวกเขียนกัน แต่ตอนนี้ผู้คนชอบอีเมล

 

A: What’s the difference between emails and hand-written letters?
อีเมลกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือต่างกันอย่างไร

B: Emails are much more convenient than letters because they’re free to send and they get there instantly. However, letters are much more special.
อีเมลสะดวกกว่าจดหมายมาก เพราะส่งได้ฟรีและไปถึงที่นั่นทันที อย่างไรก็ตาม ตัวอักษรมีความพิเศษกว่ามาก

 

A: Why should we write letters to friends or relatives?
ทำไมเราควรเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือญาติ

B: It’s a good way to show love to people you care about.
เป็นวิธีที่ดีในการแสดงความรักต่อคนที่คุณห่วงใย

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/