บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง แลนด์มาร์ค A Landmark

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง แลนด์มาร์ค A Landmark

 

      กดฟังเสียงที่นี่ A Landmark

 

A: What is a famous landmark in your hometown?
แลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงในบ้านเกิดของคุณคืออะไร

B: Well, I can’t hide my proud to talk about the Statue of Liberty.
อืม ฉันไม่สามารถซ่อนความภูมิใจของตัวเองที่จะคือเทพีเสรีภาพ

 

A: When was it built?
สร้างเมื่อไหร่

B: I read on newspapers that It was constructed in 1886.
ฉันอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ว่ามันถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2429

 

A: Where is it?
มันอยู่ที่ไหน

B: It’s located on Liberty island in New York Harbor.
ตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ในท่าเรือนิวยอร์ก

 

A: How does it look like?
มันมีลักษณะเป็นยังไง

B: That’s a woman, known as the Roman goddess, bearing a torch and a broken chain lies at her feet.
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อเทพธิดาแห่งโรมันซึ่งถือคบเพลิงและโซ่หักอยู่ที่เท้าของเธอ

 

A: What was it made of?
มันทำมาจากอะไร

B: The main material was copper.
วัสดุหลักคือทองแดง

 

A: Who was the architect?
ใครเป็นสถาปนิกสร้าง

B: Mr.Gustave Eiffel, who also designed the tower of Eiffel.
คุณกุสตาฟ ไอเฟล ผู้ออกแบบหอไอเฟล

 

A: What is special about it?
มันมีอะไรพิเศษ

B: Actually, it was gifted to my country, the USA from the people of France.
อันที่จริง มันเป็นของขวัญที่มอบให้ประเทศของฉัน สหรัฐอเมริกา จากชาวฝรั่งเศส

 

A: Does it symbolize something?
มันเป็นสัญลักษณ์ของบางอย่างหรือเปล่า

B: The statue is a symbol of freedom. We all love it and are so proud to share with international friends about it.
รูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ เราทุกคนรักมันและภูมิใจมากที่ได้แบ่งปันกับเพื่อนต่างชาติ

 

A: Does it attract many tourists to come?
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยอะไหม

B: Yup. It attracts 4 million visitors each year according to the statistic.
ใช่ ดึงดูดผู้เข้าชมได้ 4 ล้านคนในแต่ละปีตามสถิติ

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/