บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ปัญหาสุขภาพ A Health Problem

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ปัญหาสุขภาพ A Health Problem

      กดฟังเสียงที่นี่ A Health Problem

 

A: What health problem did you have?
คุณมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรบ้าง

B: I had measles when I was 18.
ฉันเป็นโรคหัดเมื่ออายุ 18 ปี

 

A: How did you have that health problem?
โรคของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

B: I thought I catch measles from someone when they cough or sneeze.
ฉันคิดว่าฉันติดโรคหัดจากใครบางคนตอนพวกเขาไอหรือจาม

 

A: Was that serious?
ขนาดนั้นเลยเหรอ

B: Not really, but it was unpleasant. I recovered after 10 days staying at home.
ก็ไม่ซะทีเดียว แต่ก็ไม่พอใจ ฉันหายดีแล้วหลังจากอยู่บ้าน 10 วัน

 

A: What were some symptoms of that health problem?
อาการของโรคนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

B: I had a cold and fever with a cough, a runny nose. The small grayish-white spots appeared on my body, too.
ฉันเป็นหวัด มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล จุดสีเทาอมขาวเล็ก ๆ ก็ปรากฏบนร่างกายของฉันด้วย

A: Did you take any medical treatment?
คุณได้รับการรักษาหรือไม่

B: No, I didn’t. The situation wasn’t serious enough to be sent to the hospital then.
ไม่ ฉันไม่ได้ สถานการณ์ไม่ร้ายแรงพอที่จะส่งโรงพยาบาลในตอนนั้น

 

A: How could you recover from it?
คุณจะฟื้นตัวจากโรคได้อย่างไร

B: Well, let me see, I drank a lot of water, avoided the direct light, and I had to stay off school for 10 days.
อืม ฉันดื่มน้ำมาก ๆ หลีกเลี่ยงแสงโดยตรง และฉันต้องหยุดเรียน 10 วัน

 

A: What difficulties did you face because of that problem?
คุณประสบปัญหาอะไรบ้าง จากโรคนั้น

B: I couldn’t go out for a few days, which was boring. I’m not allowed to play outside and I felt so bad about it.
ฉันไม่สามารถออกไปไหนได้สองสามวันซึ่งน่าเบื่อ ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นข้างนอกและฉันรู้สึกแย่กับมันมาก

 

A: What do people do to prevent that health problem?
คนทำอะไรเพื่อป้องกันโรคนั้นบ้าง

B: By having measles vaccine.
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

 

A: Is that health problem common in your country?
ปัญหาสุขภาพนั้นพบได้ทั่วไปในประเทศของคุณหรือเปล่า

B: Not really, due to the effectiveness of vaccination.
ก็ไม่นะ เนื่องจากประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/