บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ต่างประเทศ A Foreign Country

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ต่างประเทศ A Foreign Country

 

      กดฟังเสียงที่นี่ A Foreign Country

 

A: Have you ever travelled abroad? If yes, what country was it?
คุณเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ถ้าใช่ ประเทศอะไร

B: Yes, I have. I traveled to the USA last year with my family.
ใช่ฉันเคย ฉันไปเที่ยวอเมริกากับครอบครัวเมื่อปีที่แล้ว

 

A: Where is that country located?
ประเทศนั้นตั้งอยู่ที่ไหน

B: The USA is located in North America.
สหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ

 

A: What is it famous for?
มีชื่อเสียงในด้านอะไรบ้าง

B: The USA is known for its cultural achievements and landmarks.
สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จทางวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญ

 

A: What are the special food and drinks of that country?
อาหารและเครื่องดื่มพิเศษของประเทศนั้นคืออะไร

B: There are many. They are known for fast food, dairy, and many beverages.
มีมากมาย อเมริกาเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารจานด่วน ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มมากมาย

 

A: What do you like about that country?
คุณชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศนั้น

B: I like the fast pace of life and the various sub-cultures.
ฉันชอบชีวิตที่เร่งรีบและวัฒนธรรมย่อยต่างๆ

 

A: How many citizens are there in that country?
ประเทศนั้นมีประชาชนเท่าไหร่

B: The current population of the United States of America was over 324 million in 2016, which accounts for 4.3% of the total world population.
ประชากรปัจจุบันของสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 324 ล้านคนในปี 2559 ซึ่งคิดเป็น 4.3% ของประชากรโลกทั้งหมด

 

A: What language do people there speak?
คนที่นั่นพูดภาษาอะไร

B: The national language is English, but many people also speak Spanish, French, German, and Chinese.
ภาษาประจำชาติคือภาษาอังกฤษ แต่หลายคนก็พูดภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และจีนด้วย

 

A: Do you want to go back there again?
คุณอยากกลับไปที่นั่นอีกไหม

B: Sure.
แน่นอน

 

A: Why do people like to travel abroad?
ทำไมคนถึงชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ

B: They just want to discover new places, learn new cultures and maybe speak new languages.
พวกเขาแค่ต้องการค้นพบสถานที่ใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และอาจพูดภาษาใหม่ๆ

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/