บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คนสร้างสรรค์ A Creative Person

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คนสร้างสรรค์ A Creative Person

      กดฟังเสียงที่นี่ A Creative Person

 

A: Who is the creative person that you admire?
ใครคือคนสร้างสรรค์ที่คุณชื่นชม

B: Well, I really admire Mr.Tom, who is an extremely creative Math teacher.
อืม ฉันชื่นชมครูทอมมาก ซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์มาก

 

A: Why do you admire him?
ทำไมคุณถึงชื่นชมเขา

B: For me, Math is quite boring because I have to work with long numbers. I used to hate Math so much before I had lessons with Mr.Tom. He has thousands of ways to teach that boring subject, which inspires me a lot.
สำหรับฉัน คณิตศาสตร์ค่อนข้างน่าเบื่อ เพราะฉันต้องคิดเลขเยอะ ฉันเคยเกลียดวิชาคณิตศาสตร์มากก่อนจะเรียนกับครูทอม เขามีหลายพันวิธีในการสอนวิชาที่น่าเบื่อนั้นให้ฉันมีแรงบันดาลใจมากมาย

 

A: How did he become so creative?
เขามีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

B: I’m not quite sure, but I think that’s his inborn talent.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจ แต่ฉันคิดว่านั่นเป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดของเขา

 

A: Do people you know admire him, too?
คนที่คุณรู้จักชื่นชมเขาเหมือนกันไหม

B: Of course. All my classmates just love and respect him for his creative teaching.
แน่นอน เพื่อนร่วมชั้นทุกคนรักและเคารพในการสอนที่สร้างสรรค์ของเขา

 

A: What is he like?
เขาลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

B: He has a good sense of humor. He always tells jokes, and we just can’t help laughing.
เขามีอารมณ์ขันที่ดี เขาเล่าเรื่องตลกเสมอ และเราก็อดหัวเราะไม่ได้

 

A: Do you think creativity can be learned and practiced?
คุณคิดว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้หรือไม่

B: Yes, I definitely do. Creativity, like any other qualities, can be trained.
ใช่ แน่นอน ความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกฝนได้เช่นเดียวกับความสามารถอื่น ๆ

 

A: How is creativity important in study or work?
การมีความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการเรียนหรือการทำงานอย่างไร

B: It generates energy and makes things more inspiring. Without creativity, work and study are just dull and tiring.
มันสร้างพลังและทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นแรงบันดาลใจ หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์ การทำงานและการเรียนก็น่าเบื่อหน่าย

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/