บทสนทนา ภาษาอังกฤษ Daily English Conversation

บทสนทนา ภาษาอังกฤษ Daily English Conversation

สนทนาภาษาอังกฤษพร้อมมีเสียงให้ฟัง สามารถเลือกได้ตามหัวข้อที่สนใจ

1.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัว Family
2.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ร้านอาหาร Restaurant
3.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง หนังสือ Book
4.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ท่องเที่ยว Travel
5.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เว็บไซต์ Websites
6.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง อุบัติเหตุ Accident
7.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ความทรงจำวัยเด็ก Childhood Memory
8.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ของขวัญ Presents
9.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ห้องนอน Bedroom
10.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สถานที่ทางประวัติศาสตร์ Historical place
11.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง หนังสือพมพ์ Newspaper
12.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วิชาที่ชอบ A Favorite Subject
13.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ A Museum
14.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง หนังที่ชอบ A Favorite Movie
15.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ต่างประเทศ A Foreign Country
16.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ปาร์ตี้ Parties
17.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ครู A teacher
18.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เพื่อน A friend
19.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง โรงแรม A Hotel
20.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง จดหมาย A Letter
21.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง งานอดิเรก Hobbies
22.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ดนตรี Music
23.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ช้อปปิ้ง Shopping
24.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ Animals
25.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วันหยุด Holiday
26.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง โรงเรียน A School
27.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง กีฬา Sport
28.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เทศกาล Festival
29.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง อาหาร Food
30.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เครื่องใช้ในครัวเรือน Household Appliance
31.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วงดนตรี A Music Band
32.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เพื่อนบ้าน Neighbor
33.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ทิวทัศน์ธรรมชาติ Natural scenery
34.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ง Outdoor activities
35.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง กฎหมาย Law
36.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง มลพิษ Pollution
37.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รถติด Traffic Jam
38.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง รายการทีวี TV program
39.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สถาปัตยกรรม / อาคาร Architecture / Building
40.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Media
41.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การแข่งขัน Competition
42.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง สวน A garden
43.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง บ้านเกิด Hometown
44.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เสื้อผ้า Clothing
45.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง โฆษณา Advertisement
46.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง งานแต่ง A wedding
47.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ร้านกาแฟ A Coffee shop
48.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วัฒนธรรม Culture
49.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ขนส่ง Transport
50.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง นักการเมือง Politician
51.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การสื่อสาร Communication
52.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ธุรกิจ Business
53.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คอมพิวเตอร์ Computer
54.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ออกกำลังกาย Exercise
55.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เป้าหมาย Goal
56.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เครื่องประดับ Jewelry
57.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เครื่องสำอาง Cosmetic
58.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คุยโทรศัพท์ Phone conversation
59.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เรียนภาษาที่สอง Learning A Second language
60.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง คนสร้างสรรค์ A Creative Person
61.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง เซเลบริตี้ A celebrity
62.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ปัญหาสุขภาพ A Health Problem
63.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Technological advancements
64.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง แลนด์มาร์ค A Landmark
65.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ศัลยกรรมพลาสติก Plastic Surgery
66.บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง ความสำเร็จ Success