สนทนาอังกฤษ เราจะไปเล่นที่ไหน When Are We Going to Play?

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เราจะไปเล่นที่ไหน
When Are We Going to Play?

 

บทสนทนาระหว่างมาร์คและซาร่าชวนกันไปเล่นสไลด์

 

Mark: Hey, Mark. What are you doing?
เฮ้ มาร์ค เธอกำลังทำอะไรอยู่

 

Sarah: I am going to use the slide, Sarah.
ฉันจะไปเล่นสไลด์น่ะ ซาร่า

 

Mark: Can I come with you?
ฉันไปด้วยได้ไหม

 

Sarah: Sure, you can. It’s fun.
แน่นอน ได้เลย มันสนุกนะ.

 

Mark: Okay. Where do I go?
โอเค เราจะไปที่ไหนกันล่ะ

 

Sarah: Follow me up the ladder, Sarah.
ตามฉันขึ้นบันได ซ่าร่า

 

Mark: This is fun.
น่าสนุกจัง

 

Sarah: Now slide down. It’s fast and fun.
ตอนนี้สไลด์ลงมา มันเร็วและสนุก