สนทนาอังกฤษ สภาพอากาศ Weather

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

สภาพอากาศWeather

A: It’s an ugly day today.
วันนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะ

B: I know. I think it may rain.
ฉันรู้ ฉันคิดว่าฝนน่าจะตก

 

A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.
ตอนนี้เป็นกลางฤดูร้อนแล้ว วันนี้ฝนไม่น่าจะตก

B: That would be weird.
นั่นก็แปลกๆ

 

A: Yeah, especially since it’s ninety degrees outside.
ใช่เลย โดยเฉพาะข้างนอกอุณหภูมิตั้ง90องศาฟาเรนไฮ (30°C)

B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.
ฉันว่า มันคงแย่มากถ้าฝนตกและข้างนอกร้อน

 

A: Yes, it would be.
ใช่มันจะเป็นแบบนั้น

B: I really wish it wasn’t so hot every day.
ฉันหวังว่ามันจะไม่ร้อนทุกวัน

 

A: Me too. I can’t wait until winter.
ฉันด้วย ฉันรอถึงฤดูหนาวไม่ไหวแล้ว

B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.
ฉันก็ชอบฤดูหนาวเหมือนกัน แต่บางครั้งก็หนาวเกินไป

 

A: I’d rather be cold than hot.
ฉันอยากเย็นมากกว่าร้อน

B: Me too.
ฉันด้วย