สนทนาอังกฤษ รักแท้ True Love

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

True Love

รักแท้

A: I love you.
ฉันรักคุณ

 

B: I love you, too.
ฉันก็รักคุณเหมือนกัน

 

A: I loved you the first day I saw you.
ฉันรักคุณตั้งแต่วันแรกที่ฉันเห็นคุณ

 

B: It was love at first sight?
มันเป็นรักแรกพบเหรอ

 

A: Yes, it was love at first sight.
ใช่ มันคือรักแรกพบ

 

B: I didn’t love you at first.
ฉันไม่ได้รักคุณในตอนแรก

 

A: I know. I had to chase you for a while.
ฉันรู้ ฉันต้องตามตื้อคุณซักพักเลย

 

B: Yes, you chased me and then you caught me.
ใช่ คุณตื้อและคุณก็ได้ฉัน

 

A: Now you’re mine forever.
ตอนนี้คุณเป็นของฉันตลอดไป

 

B: And you’re mine forever.
และคุณก็เป็นของฉันตลอดไป

 

A: We’ll grow old together.
เราจะแก่ไปด้วยกัน

 

B: And be happy together.
และมีความสุขไปด้วยกัน