สนทนาอังกฤษ เวลาอาหารเย็น Time for Dinner

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Time for Dinner

เวลาอาหารเย็น

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับมาเรีย คุยเรื่องอาหารเย็น

A: Maria! It’s time for dinner.
มาเรีย! ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว

 

B: Okay, mommy. I’m on my way.
ได้ค่ะแม่ หนูกำลังไป.

 

A: Sit on that chair, dear.
นั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นนะลูก

 

B: This one?
ตัวนี้เหรอ

 

A: Yes, Maria. The big chair.
ใช่มาเรีย เก้าอี้ตัวใหญ่

 

B: I never sat here before.
หนูไม่เคยนั่งที่นี่มาก่อน

 

A: I made chicken tonight.
คืนนี้แม่ทำไก่ให้นะ

 

B: Yum! I love your chicken, mom.
อร่อยจัง หนูชอบไก่ของแม่ค่ะ