สนทนาอังกฤษ เวลาเข้านอน Time for Bed

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เวลาเข้านอน Time for Bed

A: It’s time for bed.
ได้เวลานอนแล้ว

B: I’m not ready to go to sleep. I’m not tired.
ฉันยังไม่พร้อมที่จะนอน ฉันไม่เหนื่อย.

 

A: It’s quite late, and you have an early day tomorrow.
มันดึกมากแล้ว และพรุ่งนี้คุณก็ต้องตื่นแต่เช้า

B: I’m not going to be able to fall asleep.
ฉันไม่สามารถที่จะง่วงหลับได้

 

A: Why don’t you try counting sheep?
ทำไมไม่ลองนับแกะดูล่ะ

B: I’ve tried that before. It really doesn’t work.
ฉันเคยลองมาแล้ว มันใช้ไม่ได้จริงๆ

 

A: That’s beside the point, you still need to go to bed.
นอกเรื่องแล้ว คุณต้องเข้านอน

B: Why can’t I just stay up until I fall asleep?
ทำไมฉันนอนแล้วจนหลับไม่ได้

 

A: you’re going to sleep now, so good night.
ไปนอนได้แล้ว ราตรีสวัสดิ์

B: See you in the morning.
เจอกันตอนเช้า