สนทนาอังกฤษ บ้านใหม่ The New House

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

The New House

บ้านใหม่

 

A: We need to save money.
เราต้องเก็บเงิน

 

B: Why do we need to save money?
ทำไมเราต้องเก็บเงิน

 

A: Because we need to buy a house.
เพราะเราต้องซื้อบ้าน

 

B: But a house is so expensive.
แต่บ้านมีราคาแพงมาก

 

A: That’s why we need to save money.
นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเก็บเงิน

 

B: How much do we need to save?
เราต้องเก็บเงินเท่าไหร่

 

A: We need to save enough for a down payment.
เราต้องเก็บเงินไห้เพียงพอสำหรับเงินดาวน์

 

B: How much is that?
เท่าไหร่

 

A: That’s about $30,000.
ประมาณ 30,000 เหรียญ

 

B: Thirty thousand dollars!
สามหมื่นดอลลาร์!

 

A: We save every penny.
เราต้องประหยัดเงินทุกเพนนี

 

B: Okay. Here’s seven pennies.
โอเค นี่เจ็ดเพนนี