สนทนาอังกฤษ วันแรกที่โรงเรียน The First Day of School

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

The First Day of School

วันแรกที่โรงเรียน

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับเฮเลนพุดคุยเรื่องวันแรกที่โรงเรียน

 

A: This is your first day of school, Helen.
นี่เป็นวันแรกที่ไปโรงเรียนของหนูนะ เฮเลน

 

B: I know, mom. I am so happy.
หนูรู้ค่ะแม่ หนูมีความสุขมาก.

 

A: That makes me happy, too.
นั่นก็ทำให้แม่มีความสุขเช่นกัน

 

B: I get to meet new friends.
หนูจะได้เจอเพื่อนใหม่

 

A: Yes, you do. And your new teachers.
ใช่ หนูจะเจอ และเจอครูใหม่ของหนูด้วย

 

B: Oh, yes. I forgot. I can’t wait.
โอ้ ใช่ หนูลืมไปเลย หนูรอไม่ไหวแล้ว

 

A: Okay, dear. Let’s get in the car.
โอเคจ้า ขึ้นรถกันเถอะ

 

B: Okay, mommy. Let’s go.
ได้ค่ะแม่ ไปกันเถอะ