สนทนาอังกฤษ เอาขยะไปทิ้ง Taking Out the Trash

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Taking Out the Trash

เอาขยะไปทิ้ง

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับโรเบิร์ต พูดคุยเรื่องการเอาขยะไปทิ้ง

 

A: Robert! Can you come here?
โรเบิร์ต! ลูกมาที่นี่หน่อยได้ไหม

 

B: Okay, mom. I’m on my way.
ได้ครับแม่ ผมกำลังไป.

 

A: Would you take the trash out, dear?
ลุกช่วยเอาขยะไปทิ้งได้ไหม ลูกรัก

 

B: The can is empty, mom.
ถังว่างเปล่าครับแม่

 

A: No. Not this one. The outside can.
ไม่ใช่ใบนั้น ถังใบข้างนอก

 

B: The big can?
ถังใบใหญ่ใช่มั้ย

 

A: Yes. Put it in the street. It’s Tuesday.
ใช่. วางไว้ที่ถนน ในวันอังคาร

 

B: That’s right. Pick-up is tomorrow.
นั่นสิครับ พรุ่งนี้จะถูกเก็บไป