สนทนาอังกฤษ ยกมือของคุณ Raising Your Hand

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ยกมือของคุณ

Raising Your Hand

 

บทสนทนาในห้องเรียนระหว่างคาเรนกับครู

 

Karen: Teacher, I have a question.
อาจารย์ครับ ผมมีคำถาม

 

Teacher: Please raise your hand, Karen.
กรุณายกมือขึ้น คาเรน

 

Karen: Raise my hand?
ยกมือขึ้นเหรอครับ

 

Teacher: Yes. Raise your hand first.
ใช่ ยกมือขึ้นก่อน

 

Karen: Okay, teacher. My hand is up.
ได้ครับอาจารย์ ผมยกมือขึ้นแล้ว

 

Teacher: Yes, Karen. What is your question?
จ้า คาเรน คำถามของหนูคืออะไร

 

Karen: What time is class over?
เลิกเรียนกี่โมงครับ

 

Teacher: It is over at 14:00 o’clock.
เลิกเรียนตอนบ่ายสองโมง