สนทนาอังกฤษ คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย Putting on Your Seatbelts

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Putting on Your Seatbelts

คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

 

บททสนทนาระหว่างแม่กับลอล่า คุยเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

 

A: Okay Laura. Let’s go.
โอเค ลอร่า ไปกันเถอะ.

 

B: Just a second, mom.
รอแป๊ปนะแม่

 

A: Don’t forget to put on your seatbelts.
อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

 

B: Do I have to?
หนูต้องคาดด้วยเหรอ

 

A: Yes. You have to.
ใช่ หนูต้องคาด

 

B: But we are only going to the store.
แต่เราแค่จะไปที่ร้านค้าเท่านั้น

 

A: It’s the law, Laura.
มันคือกฎหมาย ลอร่า

 

B: And to be safe, too. Right, mom?
และเพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ไหมแม่