สนทนาอังกฤษ เล่นซ่อนหา Playing Hide and Seek

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Playing Hide and Seek

เล่นซ่อนหา

 

บทสนทนาระหว่างโจเซฟและสตีเวน พูดคุยเรื่องการเล่นซ่อนหา

 

A: Hey Joseph. Want to play?
เฮ้ โจเซฟ อยากเล่นมั้ย

 

B: Sure, Steven. What do you want to play?
ได้เลย สตีเวน เธออยากเล่นอะไรล่ะ

 

A: How about Hide and Seek?
เล่นซ่อนหาเป็นไง

 

B: How do you play that?
มันเล่นยังไงเหรอ

 

A: I’ll close my eyes and count to 10.
ฉันจะหลับตาและนับถึง 10

 

B: What do I do?
แล้วฉันต้องทำอะไร

 

A: You hide. Then I’ll go look for you.
เธอซ่อน แล้วฉันจะตามหาเธอ

 

B: That sounds like fun.
ฟังดูน่าสนุกนะ