สนทนาอังกฤษ พิซซ่าสำหรับอาหารเย็น Pizza for dinner

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Pizza for dinner

พิซซ่าสำหรับอาหารเย็น

 

A: What’s for dinner?
มื้อเย็นกินอะไรดี

 

B: I’m not sure.
ฉันไม่แน่ใจ

 

A: How about a pizza?
พิซซ่าล่ะเป็นไง

 

B: You had pizza for lunch.
คุณกินพิซซ่าเป็นอาหารกลางวันแล้ว

 

A: But I love pizza.
แต่ฉันชอบพิซซ่า

 

B: Everybody loves pizza.
ทุกคนชอบพิซซ่า

 

A: So why can’t I have pizza for dinner?
แล้วทำไมฉันถึงกินพิซซ่าเป็นอาหารเย็นไม่ได้ล่ะ

 

B: Because you need variety.
เพราะคุณต้องกินหลากหลาย

 

A: What’s “variety?
อะไรคือ “variety

 

B: Different things—not the same thing all the time.
สิ่งที่แตกต่างกัน—ไม่ใช่สิ่งเดียวกันตลอดเวลา

 

A: You mean, like a pepperoni pizza instead of a cheese pizza?
คุณหมายถึงเหมือนพิซซ่าเป็ปเปอร์โรนีแทนที่จะเป็นพิซซ่าชีสเหรอ

 

B: No, I mean a salad instead of a pizza.
ไม่ ฉันหมายถึงสลัดแทนที่จะเป็นพิซซ่า