สนทนาอังกฤษ นั่งเครื่องบินครั้งแรก My First Flight

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

My First Flight

นั่งเครื่องบินครั้งแรก

 

บทสนทนาระหว่างพ่อและริชาร์ด พูดคุยเรื่องการนั่งเครื่องบิน

A: Today we are flying, Richard.
วันนี้เรากำลังบินริชาร์ด

 

B: Are you sure it’s safe, dad?
แน่ใจนะว่าปลอดภัยนะพ่อ

 

A: Of course, son. I fly all the time.
แน่นอนลูก พ่อบินตลอดเวลา

 

B: Can’t we drive to grandma’s house?
เราขับรถไปบ้านคุณยายไม่ได้เหรอ

 

A: Yes, we can, but it takes longer.
ใช่ เราทำได้ แต่ใช้เวลานานเกินไป

 

B: Okay, dad. We’ll fly.
ได้ครับพ่อ เราจะบิน

 

A: You are going to love it, son.
คุณจะต้องชอบมันแน่ๆ

 

B: I hope so.
ผมก็หวังว่าอย่างนั้น