สนทนาอังกฤษ อาหารเที่ยง Lunch

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

อาหารเที่ยง Lunch

A: What’s for lunch?
เที่ยงนี้กินอะไรดี

B: I don’t know. What do you want to eat?
ฉันไม่รู้ คุณอยากกินอะไร

 

A: I was thinking of pizza.
ฉันกำลังคิดถึงพิซซ่า

B: That’s what I ate yesterday.
นั่นมันที่ฉันกินไปเมื่อวานนี้

 

A: What do you want to eat?
คุณอยากกินอะไรล่ะ

B: I wouldn’t mind a burger.
ฉันว่าเบอร์เกอร์ก็ได้นะ

 

A: I ate a burger just the other day.
ฉันกินเบอร์เกอร์ไปเมื่อวันก่อน

B: We’re going to have to compromise.
เราจะต้องประนีประนอมกันแล้ว

 

A: You could always get a burger, and I can get a pizza.
คุณสามารถหาเบอร์เกอร์ได้เสมอ และฉันก็จะได้พิซซ่าด้วย

B: Sounds good to me.
ฟังดูดี

 

A: Where can we go to get both?
เราจะไปหาทั้งคู่ได้ที่ไหน

B: We can get both at the cafeteria.
เราไปเอาทั้งสองที่โรงอาหาร