สนทนาอังกฤษ มาเล่นเกมกัน Let’s Play a Game

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

มาเล่นเกมกัน
Let’s Play a Game

 

บทสนทนาระหว่างลิซ่ากับโจอี้ชวนกันไปเตะบอล

 

Joey: Come on, Lisa. Let’s play a game.
มาเลยลิซ่า เล่นเกมกันเถอะ.

 

Lisa: Okay, Joey. What shall we play?
โอเค โจอี้ เราจะเล่นอะไรดีล่ะ

 

Joey: How about kickball. It’s fun.
เตะบอลล่ะเป็นไง มันสนุกนะ

 

Lisa: Okay, but I don’t know how.
โอเค แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

 

Joey: It’s easy, Jenny. You just kick the ball.
มันง่ายมาก เจนนี่ เธอก็แค่เตะบอล

 

Lisa: I know that, but where do we kick it?
ฉันรู้ แต่เราจะเตะที่ไหนล่ะ

 

Joey: Just anywhere. It’s a lot of fun.
ที่ไหนก็ได้ มันสนุกมาก

 

Lisa: Hey, this is fun. Thanks, Joey.
เฮ้ นี่มันน่าสนุกนะ ขอบคุณโจอี้