สนทนาอังกฤษ วันที่ร้อน It’s a Hot Day

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

It’s a Hot Day

วันที่ร้อน

 

บททสนทนาระหว่างลิซ่าและอลิซ เกี่ยวกับวันอากาศร้อน

 

A: Wow! It sure is hot today.
ว้าว! วันนี้ร้อนแน่นอน

 

B: Yes, it is. It’s probably 90 degrees.
ใช่เลย มันน่าจะ 90 องศา

 

A: Did you want to go somewhere?
เธออยากไปที่ไหนไหม

 

B: Sure! How about a movie?
แน่นอน! ไปดูหนังเป็นไง

 

A: A movie would be great, Lisa.
ดูหนังก็ดีนะ ลิซ่า

 

B: Yes. It will be cool there.
ใช่ ที่นั่นคงจะเย็นสบาย

 

A: Going to a movie is a great idea.
การไปดูหนังเป็นความคิดที่ดีนะ

 

B: Anything to cool us down, Alice.
อะไรก็ได้ที่ทำให้เราเย็น อลิซ