สนทนาอังกฤษ ได้เวลาตื่นแล้ว It’s Time to Get Up

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ได้เวลาตื่นแล้ว
It’s Time to Get Up

บทสนทนาพูดคุยระหว่างทอมกับแม่

A: Good morning, Tom. It’s time to get up.
สวัสดีตอนเช้าทอม ได้เวลาตื่นนอนแล้ว.

 

B: Is it 7:00 already? I’m still sleepy.
นี่มัน 7:00 แล้วเหรอ ฉันยังง่วงนอนอยู่เลย

 

A: That’s okay, dear. Are you Hungry?
ไม่เป็นไรลูกรัก หนูหิวไหม

 

B: Yes, mom. I am so hungry. Can I have pancakes?
ครับแม่ ผมหิวมาก. ผมขอแพนเค้กได้ไหม

 

A: Of course, you can. I’ll get them ready.
แน่นอน หนูจะได้ แม่จะไปเตรียมให้พร้อม

 

B: Thanks, mom. I’m on my way!
ขอบคุณครับแม่ ผมกำลังไป!

 

A: It’s a beautiful morning, son.
มันเป็นเช้าที่สวยงามมากลูก

 

B: Yes, it’s a sunny day.
ใช่ มันเป็นวันที่มีแดด