สนทนาอังกฤษ ฉันอยากได้กางเกง I need some pants.

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

I need some pants.

ฉันอยากได้กางเกง

 

A: I need some pants.
ฉันต้องการกางเกง

 

B: I thought you just bought a pair.
ฉันว่าคุณเพิ่งซื้อมาหนึ่งตัวนะ

 

A: I did.
ฉันซื้อแล้ว

 

B: What’s wrong with them so soon?
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกางเกง

 

A: The pants are fine, but the pocket has a huge hole in it.
กางเกงนั้นใช้ได้ แต่กระเป๋ากางเกงมีรูขนาดใหญ่อยู่

 

B: You shouldn’t carry your keys and pens in your pocket.
คุณไม่ควรพกกุญแจและปากกาไว้ในกระเป๋า

 

A: But that’s what pockets are for.
แต่นั่นคือสิ่งที่กระเป๋ามีไว้สำหรับใส่ของ

 

B: You should carry them in a purse.
คุณควรใส่พวกมันลงในกระเป๋าพก

 

A: I’m a man, and men don’t carry purses!
ฉันเป็นผู้ชาย ผู้ชายพกกระเป๋าพกนะ

 

B: Well, you should buy pants with stronger pockets.
คุณควรซื้อกางเกงที่มีกระเป๋าที่ดีกว่านี้

 

A: I would if I could find someone who makes strong pockets.
ฉันจะหาคนที่ทำกระเป๋ากางเกงได้ดีกว่านี้

 

B: Try a Google search online.
ลองค้นหาโดย Google ทางออนไลน์