สนทนาอังกฤษ ฉันชอบเสื้อตัวนั้น I Like That Shirt

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

I Like That Shirt

ฉันชอบเสื้อตัวนั้น

 

A: I like that shirt.
ฉันชอบเสื้อตัวนั้น

 

B: So do I.
ผมก็เหมือนกัน

 

A: How much is it?
เท่าไหร่ครับ

 

B: I don’t know. The tag is missing.
ฉันไม่รู้ แท็กมันหายไป

 

A: Ask the clerk.
ถามพนักงานซิ

 

B: I will.
ฉันจะถามให้

 

A: Oh, look. Here’s another shirt just like it.
โอ้ ดูนั่นสิ มีเสื้ออีกตัวเหมือนกัน

 

B: Does it have a price tag?
มีป้ายราคาหรือเปล่า

 

A: Yes, it does. It’s only $20.
ช่ค่ะ มันมี เพียงแค่ 20 ดอลล่า

 

B: That’s a great price.
นั่นเป็นราคาที่ดี

 

A: I think I’ll buy both of them.
ฉันคิดว่าฉันจะซื้อทั้งสองตัวเลย

 

B: You’d better try them on first.
คุณควรลองใส่มันก่อน