สนทนาอังกฤษ ฉันมีรถ I Have a Car.

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

I Have a Car.

ฉันมีรถ

 

A: Do you have a car?
คุณมีรถไหม

 

B: Yes, I do.
ใช่ฉันมี

 

A: What kind of car do you have?
คุณมีรถแบบไหน

 

B: I have a Honda.
ฉันมีรถฮอนด้า

 

A: Is it new?
รถใหม่เหรอ

 

B: It was new in 2003.
มันใหม่เมื่อปี 2003

 

A: So, it’s pretty old now.
ตอนนี้มันค่อนข้างเก่าแล้ว

 

B: Yes, it is. But it still looks good.
ใช่มันเก่า แต่ก็ยังดูดี

 

A: Do you take good care of it?
คุณดูแลมันดีมั้ย

 

B: Oh, yes. I wash it once a week.
อ๋อ ครับ ฉันล้างมันสัปดาห์ละครั้ง

 

A: Do you change the oil?
คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือมั้ย

 

B: My mechanic changes the oil twice a year.
ช่างของฉันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปีละสองครั้ง