สนทนาอังกฤษ วันทำความสะอาดบ้าน House-cleaning Day

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

House-cleaning Day

วันทำความสะอาดบ้าน

 

A: I have to clean the house.
ฉันต้องทำความสะอาดบ้าน

 

B: Yes, it’s very dirty.
ใช่ มันสกปรกมาก

 

A: You can help me.
คุณช่วยฉันได้

 

B: Why me?
ทำไมต้องเป็นฉัน

 

A: Because you helped make it dirty.
เพราะคุณช่วยทำให้สกปรก

 

B: What do you want me to do?
คุณอยากให้ฉันทำอะไร

 

A: I want you to clean the bathroom.
ฉันอยากให้คุณทำความสะอาดห้องน้ำ

 

B: Oh, that’s easy.
โอ้ ง่ายมาก

 

A: Clean the sink, the tub, the counter, and the toilet.
ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ เคาน์เตอร์ และโถส้วม

 

B: That’s a lot of work.
นั่นมันงานเยอะมาก

 

A: Tell me when you finish.
บอกฉันด้วยเมื่อคุณทำเสร็จ

 

B: I don’t think so. You’ll just give me more work.
ฉันไม่คิดอย่างนั้น คุณจะให้งานฉันมากขึ้น