สนทนาอังกฤษ ช่วยพ่อ Helping my Dad

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Helping my Dad

ช่วยพ่อ

 

บทสนทนาระหว่างพ่อและแนนซี่

A: Can you give me a hand, Nancy?
ลูกช่วยพ่อหน่อยได้ไหม แนนซี่

 

B: Sure, dad. What can I do?
ได้เลยพ่อ หนูต้องทำอะไรคะ

 

A: I need to change a tire.
พ่อต้องเปลี่ยนยางรถยนต์

 

B: Okay. I’d love to help.
โอเคค่ะ ลูกอยากช่วยค่ะ

 

A: Hand me that tool, dear.
ส่งเครื่องมือนั้นให้พ่อหน่อยลูก

 

B: Here it is, dad.
นี่ค่ะพ่อ

 

A: You are a good helper.
ลูกเป็นผู้ช่วยที่ดี

 

B: Thanks, dad.
ขอบคุณค่ะพ่อ