สนทนาอังกฤษ การทักทาย Greetings

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

สภาพอากาศ Greetings

 

A: Hi, how are you doing?
สวัสดี สบายดีไหม

B: I’m fine. How about yourself?
ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?

 

A: I’m pretty good. Thanks for asking.
ฉันสบายดี ขอบคุณที่ถาม

B: No problem. So how have you been?
ไม่มีปัญหา แล้วคุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง?

 

A: I’ve been great. What about you?
ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?

B: I’ve been good. I’m in school right now.
ฉันสบายดี ตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงเรียน

 

A: What school do you go to?
คุณไปโรงเรียนอะไร

B: I go to PCC.
ฉันไป โรงเรียนPCC

 

A: Do you like it there?
คุณชอบที่นั่นไหม?

B: It’s okay. It’s a really big campus.
มันก็ดี เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มาก

 

A: Good luck with school.
ขอให้โชคดีกับโรงเรียน

B: Thank you very much.
ขอบคุณมาก