สนทนาอังกฤษ ไปสวนสาธารณะ Going to the Park

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Going to the Park

ไปสวนสาธารณะ

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับ เดวิดเรื่องการไปสวนสาธารณะ

 

A: Are we going to the park today, mom?
วันนี้เราไปสวนสาธารณะกันไหมแม่

 

B: Of course we will, David.
แน่นอน เราจะไป เดวิด

 

A: When can we go?
เราจะไปเมื่อไหร่ครับ

 

B: After our chores are done.
หลังจากที่เราทำงานบ้านเสร็จแล้ว

 

A: Okay. What should I do?
โอเค ผมทำอะไรบ้าง

 

B: First, finish your homework.
อย่างแรก ทำการบ้านลูกให้เสร็จ

 

A: I am already finished, mom.
ผมทำเสร็จแล้วครับแม่

 

B: Clean your room, and we can go.
ทำความสะอาดห้องของลูก แล้วเราจะไปกัน