สนทนาอังกฤษ ไปทะเล Going to the Beach

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Going to the Beach

ไปทะเล

A: Let’s go to the beach.
ไปทะเลกันเถอะ

 

B: That’s a great idea.
นั่นเป็นความคิดที่ดี

 

A: We haven’t been in a while.
เราไม่ได้ไปนานแล้ว

 

B: We haven’t been in a month.
เราไม่ได้ไปหนึ่งเดือนแล้ว

 

A: The last time we went, you almost drowned.
ครั้งสุดท้ายที่เราไป คุณเกือบจมน้ำ

 

B: No, I didn’t.
ไม่ ฉันไม่ได้จม

 

A: Then why did the lifeguard dive into the water?
แล้วทำไมไลท์การ์ดถึงดำลงไปในน้ำล่ะ

 

B: I think he wanted to cool off.
ฉันคิดว่าเขาต้องการคลายร้อน

 

A: He swam right up to you.
เขาว่ายตรงมาหาคุณ

 

B: And then he turned right around.
แล้วเขาก็หันขวาไปรอบๆ

 

A: Maybe you’re right.
คุณอาจพูดถูก

 

B: Maybe we should get going.
บางทีเราควรไปได้แล้ว