สนทนาอังกฤษ ไปเข้าห้องน้ำ Going to the Bathroom

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Going to the Bathroom

ไปเข้าห้องน้ำ

 

บทสนทนาระหว่างครูและดอนน่า ดอนน่าขออนุญาติไปเข้าห้องน้ำ

Donna: Teacher! May I go to the bathroom?
ครูคะ ขออนุญาติไปห้องน้ำได้ไหมคะ

 

Teacher: Class is over in 5 minutes, Donna.
คาบเรียนจะหมดลงในอีก 5 นาทีนี้นะ ดอนน่า

 

Donna: Can I go then?
แล้วหนูจะไปได้ไหมคะ

 

Teacher: Yes, you can, Donna.
ได้ หนูไปได้ ดอนน่า

 

Donna: I don’t know if I can hold it.
หนูไม่รู้ว่าหนูจะกลั้นอยู่ไหม

 

Teacher: If you can’t, then go, dear.
ถ้ากลั้นไม่ได้ ก็ไปเถอะจ้า

 

Donna: I think I can go in a few minutes.
หนูคิดว่าจะไปในอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะ

 

Teacher: Thank you, Donna.
ขอบคุณ ดอนน่า