สนทนาอังกฤษ ให้อาหารแมว Feed the Cat

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Feed the Cat

ให้อาหารแมว

 

A: Did you feed the cat?
คุณให้อาหารแมวแล้วหรือเปล่า

 

B: I’ll do that in a minute.
ฉันจะให้ในหนึ่งนาทีนีแหละ

 

A: The cat is meowing. He’s hungry.
แมวกำลังร้อง แมวหิว

 

B: Okay. I’ll feed him right now.
โอเค ฉันจะให้อาหารมันเดี๋ยวนี้

 

A: You shouldn’t make him wait.
คุณไม่ควรให้มันรอ

 

B: I was doing my homework.
ฉันกำลังทำการบ้านอยู่

 

A: The cat doesn’t care about your homework.
แมวไม่สนใจการบ้านของคุณนะ

 

B: The cat doesn’t care about anything.
แมวไม่สนใจอะไรเลย

 

A: That’s the way cats are.
นั่นแหละสิ่งที่แมวเป็น