สนทนาอังกฤษ เพลงโปรด Favorite Music

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เพลงโปรด Favorite Music

A: What type of music do you like to listen to?
คุณชอบฟังเพลงแนวไหน?

B: I like listening to different kinds of music.
ฉันชอบฟังเพลงหลายแนว

 

A: Like what, for instance?
เช่นอะไร ตัวอย่างเช่น

B: I enjoy Rock and R&B.
ฉันชอบเพลงร็อคและอาร์แอนด์บี

 

A: Why is that?
ทำไมล่ะ?

B: I like the different instruments that they use.
ฉันชอบตรงที่มันมีหลายเครื่องดนตรี

 

A: That’s a good reason to like something.
นั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่จะชอบอะไรซักอย่าง

B: Yeah, I think so too.
ใช่ ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน