สนทนาอังกฤษ อย่าขี้เกียจ Don’t Be Lazy

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Don’t Be Lazy

อย่าขี้เกียจ

 

A: I saw what you did.
ฉันเห็นสิ่งที่คุณทำ

 

B: I didn’t do anything.
ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

 

A: Oh yes, you did.
โอ้ใช่ คุณได้ทำ

 

B: What are you talking about?
คุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่

 

A: You know what I’m talking about.
คุณรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร

 

B: I don’t have any idea.
ฉันไม่รู้จริงๆ

 

A: You know what you did.
คุณรู้ในสิ่งที่คุณทำ

 

B: Maybe I know, but how could you know?
บางทีฉันอาจรู้ แต่คุณรู้ได้อย่างไร

 

A: Because I was watching you.
เพราะฉันกำลังดูคุณอยู่

 

B: Okay, I’m sorry I did it.
โอเค ฉันขอโทษ ฉันได้ทำจริง

 

A: Don’t drink milk out of the carton. Use a glass!
อย่าดื่มนมจากกล่อง ให้ใช้แก้ว

 

B: I promise I’ll never drink out of the carton again.
ฉันสัญญาว่าจะไม่ดื่มจากกล่องอีก