สนทนาอังกฤษ ทำการบ้าน Doing My Homework

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Doing My Homework

ทำการบ้าน

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับแมรี่คุยเกี่ยวกับเรื่องการบ้าน

 

A: Hello Mary. How was school today?
สวัสดีจ้าแมรี่ วันนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

 

B: It was great, mom. Thanks.
มันเยี่ยมมากเลยค่ะแม่ ขอบคุณ.

 

A: Do you have any homework?
ลูกมีการบ้านอะไรไหม

 

B: Yes. I do, in math and English.
ใช่ มีค่ะ หนูทำวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

 

A: Have something to eat first.
ไปหาอะไรกินก่อน

 

B: Okay, mom.
ได้ค่ะแม่

 

A: You can do homework after dinner.
หนูสามารถทำการบ้านหลังอาหารเย็นได้

 

B: Sounds good, mom. Thank you.
ได้ค่ะแม่ ขอบคุณค่ะ