สนทนาอังกฤษ คุณมีแฟนหรือยัง Do You Have a Girlfriend?

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Do You Have a Girlfriend?

คุณมีแฟนหรือยัง

 

A: Do you have a girlfriend?
คุณมีแฟนรึยัง

 

B: No, I don’t. Do you?
ไม่ ฉันยังไม่มี คุณล่ะ

 

A: I don’t have a girlfriend, either.
ฉันยังไม่มีแฟน เหมือนกัน

 

B: Why not?
ทำไมล่ะ

 

A: I don’t know. Maybe I’m not rich enough.
ฉันไม่รู้ บางทีฉันอาจไม่รวยพอ

 

B: Girls like guys with money.
ผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีเงิน

 

A: I don’t have money or a new car.
ฉันไม่มีเงินและรถใหม่

 

B: Me, neither.
ฉันด้วย

 

A: But girls like guys who are funny.
แต่ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ตลกนะ

 

B: Maybe we should learn some good jokes.
บางทีเราควรเรียนรู้เรื่องตลกดีๆ บ้าง